MEIE KODUKORD

Patsiente teenindame eelnevat ette registreeritud aegadel.

Vastuvõtule tuleb aeg broneerida igale pereliikmele eraldi.

Erakorraliste probleemidega on võimalik eelnevalt registreerimata pöörduda tööpäevadel meie pereõe vastuvõtule.

Perearstide puhkuse, koolituste või haiguse  korral on töö korraldatud.

Eero Merilind  asendaja on   Aljona Tkatšuk.
Aljona Tkatšuk  asendaja on   Eero Merilind.
Reet Raamat asendaja on  Kristel Merilind.
Kristel Merilind  asendaja on  Reet Raamat.
Ivi Normet asendaja on Pille Heinamets.
Pille Heinamets asendaja on Ivi Normet.

Analüüse saab anda

E-R 8-13 Igaks juhuks võiks olla patsient söömata kuni 14 tundi kui ei ole teada,milliseid vereanalüüse anda tuleb. Süüa ei ole soovitav kolesterooli ja veresuhkru analüüside andmise eel.

Kojukutsed kuni kella 11.00.

Koduvisiite teevad perearstid ja pereõed pärast vastuvõtu lõppemist. Koduvisiidil on arsti ja õe vahendid piiratud, puudub võimalus analüüside tegemiseks ja uuringuteks. Seega ei saa ka tänapäevastele nõuetele vastavalt haigust diagnoosida kodus. Seetõttu kutsume enamasti haige arsti vastuvõtule.

Kooli puudumistõendite väljastamisel perearstidel kohustust ei ole (Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadus paragrahv 36 alusel).

Puudumistõendid kirjutab lapsevanem või hooldaja.

Kordusretseptide soove võtame vastu tööpäeviti telefonil 6710381 ja internetikeskkonnast Leia.ai

Juhul, kui Te ei saa kokkulepitud vastuvõtule ilmuda, palume sellest koheselt teatada. Nii saame vabanenud aja pakkuda järgmisele abivajajale.

Töövõimetuslehe avamine

Töövõimetusleht ehk haigusleht ja hooldusleht on rahaline dokument, seetõttu töövõimetuslehe avamiseks tuleb perearstikeskusega ühendust võtta haigestumise päeval. Tagantjärele töövõimetuslehte ei avata, välja arvatud juhul, kui Teil on olemas muu haigestumist tõendav dokument: kiirabikaart, haigla või EMO väljavõte. Nimetatud juhtudel saab TVL avada ka 2 päeva peale haigestumist.

Kui hiljem selgub, et Teie töövõimetus- või hoolduslehte ei vaja, teavitage sellest oma perearsti/õde, et ta saaks töövõimetuslehe annulleerida.

Töövabastuse perioodi lõppedes vormistab arst elektroonilise töövõimetuslehe ja edastab selle haigekassa andmekogusse. Arsti edastatud andmeid saab vaadata riigiportaalist www.eesti.ee.